Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Nourishing Ritual

Full body express treatment for the constantly “on the go” person needing a little time to breathe and relax. Full body exfoliation following by Pure Bliss Back Massage to relieve stress and tension form a tiered body and pamper your face at the end with Express Facial. 

 1,5 hours 145 lv.


Подхранващ ритуал

Експресна терапия за хора, които са винаги на крак. Всеки от нас има нужда от мъничко Релакс, за да може да презареди. Насладете се на ексфолиация на цялото тяло, релаксиращ масаж на гърба и завършва с експресна терапия за лице. 

 1,5 часа 145 лв.

Book Now

Запази час

Detoxing Ritual

This therapeutic spa package will nourish, detoxify and rejuvenate your body inside out. It is a pampering solution to today's stressful living. Package includes Aroma Sauna, Aromatic Body Polish, Reflexology and finished with Lymphatic Manual Drainage.

2,5 hours 180 lv.


Детоксиращ Ритуал

Този терапевтичен спа пакет подхранва, детоксификира и подмладява тялото ви отвътре навън. Това е глезене е решение да избягате от стреса на напрегнатият начин на живот. Пакетът включва Ароматна Сауна, Ароматен Пилинг на цялото тяло, Рефлексотерапия и завършва с Лимфен дренаж.

2,5 часа 180 лв.

Book Now

Запиши час

Healing Nature Ritual

Enjoy the Aroma Sauna followed by Full Body Hot stone Massage, finished with Facial tailored for you. This healing package leave you invigorated and rejuvenate.

2,5 hours 140 lv.


Ритуал Лекувита Природа

Насладете се на Ароматна Сауна последвана от Масаж на цяло тяло с Вулканични камъни, завършваща с подходяща за вас терапия за лице. Този пакет ще поглези и подмлади. 

2,5 часа 140 лв.

Book Now

Запази час

Top 2 Toe Journey

A journey designed to completely restore and replenish your entire system. Oriental philosophy regards beauty and health as a holistic concept embracing both the inner and outer self. This ritual supports this belief by applying natural elements to specifically suit your body's needs, release tension, improve circulation and create perfect harmony. The package includes Indian Head massage, Aroma Blend Full Body Massage and ending with Foot Massage. 

 2 hours 165 lv.


Приключение от главата до петите

Приключение създадено да възстанови цялостната ви система. Според ориенталската философия здравето и красотата идват не само отвън, но и отвътре. Този ритуал потвърждава тези твърдения като прилага естествените елементи на специфичните нужди на вашето тяло, освобождавайки напрежението, подобрявайки кръвообращението и създавайки перфектна хармония. Пакета включва Индийски масаж на главата, Ароматерапевтичен масаж на цялото тяло и завършва с масаж на стъпалата. 

 2 часа 165 лв.

Book Now

Запиши час

Synergy Ritual

This ritual promotes grounding and balance through each service, it is achieved through a blend of Holistic techniques that aim to enhance performance reducing anxiety and depression, it is designed to promote deep relaxation and improve your blood circulation. Session begin with Sense of aroma massage follow by Harmonic Healing Chime techniques and Reiki healing energy at the end.

2 hours 135 lv.


 Ритуал Синергия

Този ритуал насърчава заземяването и равновесието чрез всяка услуга, постига се чрез комбинация от холистични техники, които имат за цел да подобрят ефективността, намалявайки безпокойството и депресията, като целта е да насърчи дълбоката релаксация и да подобри кръвообращението. Сесията започва с усещането за арома масаж, последвано от хармонични техники на звуково изчистване на аурата и Рейки терапия в края.

2 часа 135 лв.

Book Now

Запиши час